Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaprasza na studia.

27.06.2019 r.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaprasza na studia.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW:

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

W ofercie Uczelni znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:

 • BUDOWNICTWO w specjalności Budownictwo ogólne, Konstrukcje budowlane oraz Budownictwo ogólne
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w specjalności Instalacje i sieci sanitarne
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w specjalności: Inżynieria przemysłowa, a także Systemy mechaniczne i energetyczne
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA w specjalności: Technologia tworzyw sztucznych, Technologia produktów naftowych oraz Technologia petrochemiczna
 • EKONOMIA w specjalności: Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia menedżerska

Uczelnia prowadzi powyższe studia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Ponadto PW Filia w Płocku oferuje również studia doktoranckie, a także podyplomowe takie jak:

 • Logistyka w Przedsiębiorstwie
 • Materiały Polimerowe
 • Informatyzacja Technologii Chemicznej
 • Ropa Naftowa i Produkty Naftowe
 • Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pw.plock.pl