Audyt certyfikacyjny na zgodność z normami ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27017, ISO / IEC 27018

23.08.2020 r.

Działania związane z bezpieczeństwem informacji, zgodne z wymaganiami normy  ISO / IEC 27001, stosujemy od 2015 roku.

Od wielu lat oferujemy Klientom usługi związane z przetwarzaniem w chmurze danych obsługiwanych z wykorzystaniem ZSI Papirus SQL. Z tego powodu postanowiliśmy o objęciu certyfikacją wymagań zawartych w normie ISO / IEC 27017.

Na co dzień mamy do czynienia z licznymi danymi osobowymi, własnymi oraz naszych Klientów, dlatego podjęliśmy decyzję o certyfikacji na zgodność z normą ISO / IEC 27018, która obejmuje bezpieczeństwo danych osobowych w chmurze.

Tym samym nasz Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji obejmuje cały zakres prowadzonej przez nas działalności – od oprogramowania autorskiego i usług z nim związanych, po naszą infrastrukturę, jak również oprogramowanie i rozwiązania systemowe innych firm wykorzystywane przez SoftHard.

Działania, zgodne z ponadprzeciętnymi standardami rynkowymi, zabezpieczą lepiej prowadzone przez nas projekty, w tym cenne i chronione dane naszych Klientów.