Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

29.06.2021 r.

W dniu 28 czerwca 2021 odbyło się spotkanie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo – Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Jednym z członków Rady jest Prezes Zarządu SoftHard S.A. Krzysztof Sulkowski

Rada jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współuczestnictwo z otoczeniem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.