Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

04.09.2019 r.

Podziękowania dla firmy SoftHard S.A. za pomoc w wzięciu udziału i organizacji XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod nazwą  „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”, która odbyła się 7 czerwca 2019 r.