Podziękowanie od Towarzystwa Naukowego Płockiego

30.11.2021 r.

Otrzymaliśmy podziękowania za wkład w obsługę wideokonferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe Płockie, poświęconej najbliższym i perspektywicznym problemom funkcjonowania Płocka wraz z jego regionem. Konferencja w formie online prowadzona była przez prof. Michała Nowosielskiego. W ramach spotkania swoje wystąpienia przedstawili prof. Robert Olszewski z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Artur Zieliński, wiceprezydent Miasta Płocka oraz Mariusz Portalski, członek TNP.

Dziękujemy za możliwość włączenia się w organizację tak ważnego spotkania dla przyszłości społeczności miasta Płocka.