Zakończenie rozbudowy siedziby głównej SoftHard S.A.

15.03.2024 r.

Inwestycja w rozbudowę siedziby głównej SoftHard S.A., w Płocku przy ulicy Granicznej 27, zakończyła się wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie nowej części budynku biurowego.

Stwarza ona warunki do dalszego rozwoju oraz poszerzania prowadzonej działalności. Rozbudowana siedziba zapewni dotychczasowym i nowo zatrudnianym pracownikom lepsze warunki do pracy, przyczyni się do sprawnej obsługi Klientów.

W ramach inwestycji dokonujemy modernizacji serwerowni, która zapewnia między innymi rozwój świadczenia usług utrzymywania ZSI Papirus SQL w Chmurze.

Uroczyste otwarcie nowej części siedziby głównej zaplanowaliśmy na 12 kwietnia, nadając temu wydarzeniu wymiar lokalny.