SoftHard S.A. otrzymał ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

02.10.2019 r.

Informujemy, że w wyniku ponad rocznej weryfikacji SoftHard S.A. uzyskała ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO nr SBPKB017919S wydane przez ABW Delegatura w Gdańsku.