SoftHard S.A. współorganizatorem sesji naukowo-edukacyjnej

17.10.2022 r.

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz firma SoftHard S.A. przy współudziale Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Rady w Płocku Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Firmy Integral Solutions z Warszawy zorganizowały sesję naukowo-edukacyjną pt. Kształcenie i doskonalenie kadr informatyków w Polsce wczoraj, dziś i jutro.
Sesja odbyła się 15 września 2022 r. w salach Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock, Plac Narutowicza 8

Program sesji obejmował następujące tematy:

  • Wpływ postępu technologicznego na proces nauczania informatyki – dr inż. Andrzej Skorupski, członek pionierskiej grupy wdrażania kształcenia i badań naukowych w dziedzinie informatyki od lat 60-tych ubiegłego wieku, emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej,
  • Ścieżki rozwoju zawodowego w branży IT. Studium przypadku – mgr inż. Marek Portalski, starszy konsultant w firmie Firmie Integral Solutions będącej liderem w obszarze rozwiązań IT obejmujących szeroko pojęte zarządzanie danymi, absolwent Instytutu Informatyki PW,
  • Problemy przyszłości. Potrzeby kadr informatyków i ich zaspokojenie – dr hab. Tomasz Gambin, prof. PW zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej.