SoftHard współuczestnikiem szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych w Ustroniu

10.11.2019 r.

W dniu 23 października uczestniczyliśmy w szkoleniu przeznaczonym dla członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych, które odbywało się w hotelu „DIAMENT” w Ustroniu. Organizatorem spotkania był Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Temat szkolenia: ” Aktualne uwarunkowania prawne i organizacyjne działalności spółdzielni mieszkaniowych”.
Podczas spotkania zaprezentowaliśmy wybrane rozwiązania softwarowe odwzorowane z ZSI Papirus SQL przeznaczone dla spółdzielni mieszkaniowych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w prezentacji.