Umowa na dostawę ZSI Papirus SQL przeznaczonego do kompleksowej obsługi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

17.11.2019 r.

W wyniku postępowania prowadzonego przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych podpisaliśmy w dniu 14 listopada umowę na realizację zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach”.

Wartość zamówienia 589 170,00 zł.

Jest to jedno z dwóch największych postępowań na rynku zarządców nieruchomości w tym roku. Oba realizuje firma SoftHard S.A.