Umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a SoftHard S.A.

06.06.2021 r.

W dniu 01 czerwca 2021 r. podpisana została nowa umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filii w Płocku a SoftHard S.A.

Umowa obejmuje współpracę ze szczególnym uwzględnieniem:

1) ekonomii i finansów,

2) informatyki.

Współpraca umożliwi studentom odbywanie praktyk studenckich w SoftHard S.A. oraz realizację prac dyplomowych.

Podstawowym celem współpracy jest stworzenie warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów, wymiana informacji oraz pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników.

Nowa umowa pozwoli na rozszerzenie i skonkretyzowanie współpracy z korzyścią dla Partnerów.