Wdrożenie ZSI Papirus SQL w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie

24.07.2021 r.

Informujemy, iż w wyniku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm SoftHard S.A. i AIUT sp. z o.o. na: „Dostawę i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie wraz z oprogramowaniem do świadczenia e-usług.” w dniu 23.07.2021 r. została uroczyście podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

W ramach realizacji zamówienia SoftHard S.A. dostarczy system klasy ERP dla 150 użytkowników i ok. 16 000 odbiorców wody. Z kolei firma AIUT sp. z o.o. dostarczy i wdroży kompleksowy system zdalnego odczytu wodomierzy wraz z dostawą i instalacją około 16 000 nakładek radiowych – system IoT.

Jest to jedno z największych w ostatnim czasie wdrożeń systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, a jednocześnie największe realizowane przez SoftHard S.A. w tej branży.

Jesteśmy przekonani, że partnerska współpraca z firmą AIUT sp. z o.o., rozpoczęta realizacją tego zamówienia, przyczyni się do wprowadzania na rynek wielu podobnych przedsięwzięć w obszarze IoT.