Zakończenie wdrożenia ZSI Papirus SQL w Gdańskich Nieruchomościach

07.03.2021 r.

Zakończyliśmy wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL w Gdańskich Nieruchomościach. Było to największe od lat postępowanie na dostawę  oprogramowania dedykowanego do zarządzania nieruchomościami. W ramach zamówienia dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy serwery z oprogramowaniem systemowym. Najważniejsza była jednak dostawa i wdrożenie ZSI Papirus SQL – dla ponad 400 użytkowników.

Prowadzenie tak dużych wdrożeń jak dla Gdańskich Nieruchomości przyczynia się do doskonalenia funkcjonalności i obsługi procesów możliwych do odwzorowania w ZSI, np. związanych z obiegiem i opisem faktur, kontrolą budżetu w powiazaniu z planami finansowymi, planami zamówień publicznych – kompleksowo.

Obsługa kilkuset instalacji, w tym wykorzystywanych przez największych zarządców nieruchomości w kraju, obliguje nas do oferowania najlepszych rozwiązania na rynku właściwym dla naszych odbiorców. O prowadzonym rozwoju w obszarach funkcjonalnych świadczą nowe i modernizowane moduły oprogramowania dla aplikacji mobilnych – współpracujące z modułami Zlecania, Remonty, OiD, Systemem bilingowym.