Zaproszenie do członkostwa w Radzie ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

17.12.2020 r.

Preses firmy otrzymał  zaproszenie do człokostwa w Radzie ds. Partnerstwa Gospodarczego  przy  Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Zaproszenie zostało przyjęte z szczególnym zadowoleniem, także jako wyraz identyfikacji Prezesa z Uczelnią, której jest absolwentem.