OFERTA

Administracja publiczna

Kasa – Banki

Moduł służy do wspomagania obsługi stanowiska kasowego oraz zaawansowanej obsługi wyciągów bankowych. Zaewidencjonowane w raporcie kasowym lub zaimportowane z systemu bankowego dane można księgować w programie FK wykorzystując elastyczne mechanizmy schematów księgowych. Program może pracować w wersji wielozakładowej oraz wielowalutowej.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od początku lat dziewięćdziesiątych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Finanse i księgowość, Magazyny, Rejestry faktur, Czynsze i Media
 • definiowanie i prowadzenie wielu raportów kasowych
 • rejestrację operacji kasowych
 • wystawianie dokumentów KP
 • wystawianie dokumentów KW
 • drukowanie raportu kasowego
 • kontrolę formalną wprowadzonych danych
 • obsługę dewizowych operacji kasowych
 • definiowanie eksportu i współpraca z programem FK
 • współpracę z programem Magazyny
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

 Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji