OFERTA

Administracja publiczna

Obieg informacji i dokumentów (OID)

Praca biurowa może być postrzegana jako „załatwianie“ spraw i zadań z obsługą dokumentów.Ich ilość wzrasta wraz z upływem czasu i rozwojem firmy. Informacje i dokumenty, przyjmujemy,tworzymy i przekazujemy przestrzegając istniejącej w firmie organizacji oraz uwzględniając obowiązujące przepisy. Mamy świadomość, że sprawny przepływ i przetwarzanie informacji ma wpływ na nasz wizerunek w oczach klientów. Obecnie w dobie intensywnej komputeryzacji w procesie „załatwiania spraw i tworzenia dokumentów” najczęściej wykorzystujemy komputer wraz z jego oprogramowaniem wspomagającym tworzenie informacji. Współczesna firma to także sieć komputerową, internet. Informacje napływają do nas z różnych źródeł i w różnej postaci. Stały się wszechobecne i bardzo ważne. Gdy tracimy coraz więcej czasu na ich gromadzenie, przeszukiwanie, przekazywanie i powielanie dochodzimy do wniosku, że wymagają  bardzo sprawnego systemu zarządzania. Na te problemy mamy jednak dobre i sprawdzone rozwiązanie. System OID pozwoli zorganizować przepływ informacji i dokumentów w sposób nowoczesny. Można znaleźć w nim źródła ogromnych możliwości organizowania przepływu informacji w sposób przyjazny i nieskomplikowany zarówno w firmie jak i w urzędzie.

OID przeznaczony jest do rejestracji spraw, dokumentów, wiadomości, zadań, poleceń oraz zarządzania ich przepływem w firmie. Istotną cechą systemu jest równorzędne traktowanie spraw i dokumentów. System w prosty i zrozumiały dla użytkownika sposób pozwala administratorowi definiować i organizować strumienie przepływu informacji w firmie. Intuicyjny dostęp do mechanizmów OLE stwarza możliwość bezpośredniej współpracy z aplikacjami biurowymi np.: Word, Excel. ¸Łatwa i zaawansowana obsługa skanerów oraz poczty elektronicznej pozwala na sprawne dołączanie tego rodzaju informacji. Silne mechanizmy ochrony dostępu, pozwalają świadomemu administratorowi na nadawanie uprawnień w sposób selektywny. Każdy z użytkowników systemu ma dostęp tylko do tego, na co pozwoli administrator. Wiele zaimplementowanych mechanizmów zabezpieczania dostępu do informacji pozwala na skuteczną ochron´ danych przed osobami nieuprawnionymi.

Program umożliwia:

 • stosowanie Rzeczowego Wykazu Akt
 • sterowanie obiegiem spraw przez procedury Work Flow
 • centralnie gromadzić informacje w postaci spraw oraz dokumenty w dowolnej postaci elektronicznej
 • wprowadzać treści zadań w powiązaniu ze sprawami
 • sporządzać załączniki i dokumenty
 • przydzielać zadania do spraw
 • rejestrować zdarzenia związane ze sprawami
 • obsługiwać pocztę elektroniczną
 • obsługiwać skanowanie dokumentów
 • odwzorować strukturę organizacyjną firmy lub urzędu
 • prowadzić bazę kontrahentów i adresatów
 • definiować uprawnienia dostępu do informacji i funkcji ich obsługi
 • inne
 • definiować:
  • rodzaje dokumentów w postaci hierarchicznej
  •  rodzaje spraw
  • rodzaje zdarzeń
  • segregatory
  • tematy
  • formatki zawierające opisy treści
  • atrybuty kontrahentów
  • fazy i stany realizacji spraw i dokumentów
  • stany zadań
  • inne.

Korzyści z zastosowania Programu:

 • możliwość obsługi wielu standardów przez jeden system/OLE, skaner, e-mail, inne/
 • przejęcie kontroli nad informacją przez system
 • personalizacja w tle istotnych operacji wykonywanych w systemie przez użytkowników
 • przejęcie kontroli nad chronologią zapisów przez system
 • zarządzanie wersjami dokumentu z możliwością powrotu do wersji wcześniejszych
 • umożliwienie przydzielania zadań oraz kontrole pracy podległych działów i pracowników
 • związanie informacji z firmą, a nie z pracownikiem
 • możliwość ustalania własnych sposobów przebiegu informacji
 • możliwość definiowania własnych raportów
 • możliwość sprawnego administrowania dostępem do informacji i jej ochrony przed osobami nieuprawnionymi.

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia:

 • dyplom firmy Microsoft
 • wyróżnienie na targach SOFTARG 2000
 • nagroda „Złoty CD – ROM” na targach INFOBIT 2000

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji