OFERTA

Administracja publiczna

Rejestr umów

Rejestr umów służy do ewidencji sformalizowanych zobowiązań. Pozwala na zarejestrowanie danych umowy sprzedaży jak również umowy zawartej na dostawę. Umożliwia powiązanie operacji rozłożonych w czasie, ich prezentację na ekranie oraz wydrukach.

W zakresie zakupów możliwa jest weryfikacja otrzymywanych dokumentów z wybraną umową zawartą z danym kontrahentem. Kontroli systemowej, w chwili próby powiązania dokumentu zakupu z umową podlegają:

  • suma wartości powiązanych dokumentów z wartością umowy;
  • zgodność formy płatności;
  • zawieranie się daty sprzedaży w czasie obowiązywania umowy.

Rejestr umów pozwala odwzorować także zmiany postanowień zachodzące w czasie obowiązywania umowy poprzez funkcjonalność dopisywania aneksów. Dodatkowo do umowy można dopisać dodatkowe atrybuty i zabezpieczenia wraz z wymaganym terminem zwrotu. Do zarejestrowanej umowy można podpiąć wybrane załączniki np. zeskanowaną umowę. Wszystkie dane umowy można przeglądać w oknie Rejestru umów przełączając się pomiędzy odpowiednimi zakładkami.