OFERTA

Administracja publiczna

Rejestry faktur

System jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL Nowoczesna konstrukcja oraz technologia klient – serwer stwarzają gwarancję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w-zakresie obsługi baz danych jak również raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kontroling, Finanse i  księgowość, Kasa-Banki…
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów zakupu
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów VAT oraz stawek VAT
 • refakturowanie zakupów na dowolną ilość faktur sprzedaży, generowanych w oparciu o zdefiniowane klucze podziału
 • wystawianie przelewów w współpracy z bankowością elektroniczną
 • obsługę wielu płatności do jednej faktury z jednym i wieloma terminami zapłat
 • rejestrację umów i kontrolę wartościową faktur wystawianych w wyniku ich realizacji
 • definiowanie faz rejestracji dokumentów w rejestrach, np.: rejestracja, akceptacja, zatwierdzanie, itp. z możliwością ustalania praw dostępu do odwzorowujących je funkcji
 • klasyfikowanie dokumentów, ich pozycji, indeksów listy towarowej oraz kontrahentów np. pod potrzeby analiz
 • definiowanie sposobów eksportu danych do systemu finanse i księgowość, również z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji i kluczy podziału kosztów
 • zaawansowaną obsługę płatności
 • zarządzanie dostępem do informacji i jej ochrony przed osobami nieuprawnionymi
 • prowadzenie rejestracji w układzie wielofirmowym i wieloletnim
 • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

System pozwala na ewidencjonowanie dokumentów zakupu oraz fakturowanie w zdefiniowanych rejestrach. Daje dużą swobodę w zakresie konfigurowania co pozwala na łatwe dostosowanie go do specyficznych wymagań użytkownika w konkretnym miejscu. Z wykorzystaniem tego modułu obsługa dokumentów handlowych poprzez rejestracje zakupów oraz fakturowania wraz z możliwością regulowania płatności może być prowadzona kompleksowo w ramach całego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Rejestracji może towarzyszyć tworzenie definiowanych rejestrów VAT, wystawianie dokumentów przyjścia oraz fakturowania sprzedaży bez ewidencji stanów magazynowych. Wprowadzone dane mogą być dekretowane i księgowane w programie w finansowo-księgowym z użyciem schematów księgowania. System może być wykorzystywany do zorganizowanego i zaawansowanego zarządzania obiegiem faktur zakupu od przyjścia i zarejestrowania ich w sekretariacie, kontroli płatności zobowiązań jak również ich księgowanie.

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji