OFERTA

Administracja publiczna

Zaopatrzenie

Moduł pozwala na komunikację z kontrahentami za pomocą portalu www.

Moduł umożliwia:

  • przeglądanie informacji o punktach rozliczeniowych kontrahenta
  • sprawdzanie salda
  • przeglądanie historii finansowej
  • sprawdzenie numeru rachunku bankowego
  • przeglądanie e-faktur, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów w postaci pliku PDF
  • zgłaszanie przez kontrahentów
    • stanu liczników
    • usterek i zgłoszeń konserwacyjnych
    • innych zdefiniowanych typów spraw
    • określanie grup kontrahentów, dla których zostanie udostępniona usługa
    • automatyczne generowanie kont i dystrybucję haseł

Wymagania:

  • aktywowanie modułu e-BOK wymaga dedykowanego serwera www, zainstalowane środowisko IIS – w wersji od 7,5
  • zalecane przeglądarki – Chrome od wersji 16.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Firefox od wersji 8.0