OFERTA

Firmy

Finanse i księgowość

Moduł pozwala na prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. System może być wykorzystywany w:

 • firmach prowadzących księgi handlowe
 • biurach rachunkowych
 • firmach wieloodziałowych

Program jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu stwarza gwarancję ogromnej jego stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania. Program jest rozwijany i udoskonalany przez firmę SoftHard S.A. od 1990 roku.

Program umożliwia:

 • definiowanie i modyfikację planu kont z uwzględnieniem kont analitycznych, syntetycznych, pozabilansowych, rozrachunkowych, wieloletnich oraz dewizowych
 • definiowanie kont o dowolnej strukturze, wielu poziomach analityk i długości do 35 znaków
 • definiowanie tzw. kont równoległych
 • definiowanie rodzajów dowodów
 • definiowanie numeracji dowodów
 • definiowanie stawek VAT
 • zaawansowane wsparcie księgowania i rozliczania złożonych układów kosztów
 • wspomaganie w prowadzeniu księgowości zarządczej
 • rejestrację zdarzeń finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • definiowanie schematów i automatów księgowania, oraz księgowanie z ich użyciem
 • definiowanie przeksięgowań
 • prowadzenie rozrachunków
 • księgowanie dewizowe
 • definiowanie oraz prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
 • budowanie powiązań pomiędzy pozycjami rejestrów VAT a zapisami na kontach
 • równoległe księgowanie dwóch miesięcy
 • sprawna obsługa na przełomie roku obrachunkowego
 • obsługa księgowości w układzie wielozakładowym
 • kontrolę zobowiązań i należności
 • generowanie wezwań i not odsetkowych
 • import danych z innych systemów (tak˝e obcych)
 • kontrolę formalną wprowadzanych danych
 • kontrolę kręgu kosztów
 • generowanie sprawozdań CIT-2, CIT-8, PIT-5, F01, VAT-7, i inne
 • sporządzanie raportów z bogatego (okoΠo 100 pozycji) zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Exel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji