OFERTA

Firmy

Magazyny

Ten moduł funkcjonalny pozwala na kompleksowe i zaawansowane prowadzenie gospodarki materiałowej, odwzorowanie obsługi operacji magazynowych i zamówień. Elastyczna konstrukcja systemu pozwala na łatwą jego adaptację do specyficznych warunków występujących w konkretnym miejscu, bez konieczności dokonywania zmian w programie. Mechanizmy definiowania obiegu dokumentów magazynowych i handlowych połączone z rezerwacjami dostaw pozwalają sprawnie organizować ich przepływ z uwzględnieniem kompetencji osób uczestniczących w całym procesie, definiowanym przez użytkownika; od wystawiania dokumentu, poprzez np. akceptację, do wydania lub przyjęcia na magazyn. Dzięki rozbudowanym mechanizmom praw dostępu konkretny użytkownik może wykonać operacje oraz mieć wgląd do informacji, na które pozwala administrator.

Program jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu stwarza gwarancji ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania. Program w wersji dla systemu Windows jest udoskonalonym następcą systemu rozwijanego przez firmę SoftHard S.A. od kilkunastu lat. Twórcy nowej generacji systemu zadbali o zachowanie w nim tych elementów, które tradycyjnie spotkały się z uznaniem użytkowników. System mimo zastosowania nowego środowiska w podstawowych elementach ma analogiczny sposób obsługi. Wszystko to zrobiono z dbałości o przyzwyczajenia dotychczasowych użytkowników. Ponieważ nowe środowisko stwarza wiele nowych możliwości, wprowadzono jednocześnie wiele zupełnie nowych rozwiązań i udoskonaleń.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Finanse i księgowość, Kontroling, Rejestry faktur, Kasa-Banki, Zlecenia
 • pracę w układzie wielofirmowym, wielorocznym i wielomagazynowym
 • obsługę działów: handlowego, magazynowego i zaopatrzenia
 • prowadzenie tzw. rozmiarówki
 • budowanie kompletacji prostych wyrobów składających się z pozycji magazynowych wg zdefiniowanych ilości wraz z obsługą rozchodów
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wg metod: LIFO, FIFO, cen średnich, cen ewidencyjnych, cen zakupu
 • tworzenie dowolnej ilości rejestrów dokumentów opartych o definiowalne typy dokumentów
 • rejestrację i rezerwację zamówień od klientów i dostawców
 • prognozowanie zapotrzebowania materiałów i towarów pod realizację zamówień
 • klasyfikację dokumentów, pozycji dokumentów, indeksów i kontrahentów pod potrzeby analiz
 • obsługę dokumentów importowych i eksportowych w układzie wielowalutowym
 • definiowaną przez użytkownika obsługę rejestrów i stawek VAT
  obsługę inwentaryzacji
 • generowanie i drukowanie wszechstronnych bilansów w dowolnie przyjętym okresie rozliczeniowym
 • współpracę z urządzeniami fiskalnymi
 • definiowanie sposobów eksportu danych do FK i Kontrolingu
 • wykorzystanie wielowymiarowej analizy danych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • Inne
 • Wymagania:

  system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft

 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji