OFERTA

Firmy

Rejestry faktur

System jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL Nowoczesna konstrukcja oraz technologia klient – serwer stwarzają gwarancję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w-zakresie obsługi baz danych jak również raportowania.

Program umożliwia:

  • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kontroling, Finanse i  księgowość, Kasa-Banki…
  • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów zakupu
  • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży
  • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów VAT oraz stawek VAT
  • refakturowanie zakupów na dowolną ilość faktur sprzedaży, generowanych w oparciu o zdefiniowane klucze podziału
  • wystawianie przelewów w współpracy z bankowością elektroniczną
  • obsługę wielu płatności do jednej faktury z jednym i wieloma terminami zapłat
  • rejestrację umów i kontrolę wartościową faktur wystawianych w wyniku ich realizacji
  • definiowanie faz rejestracji dokumentów w rejestrach, np.: rejestracja, akceptacja, zatwierdzanie, itp. z możliwością ustalania praw dostępu do odwzorowujących je funkcji
  • klasyfikowanie dokumentów, ich pozycji, indeksów listy towarowej oraz kontrahentów np. pod potrzeby analiz
  • definiowanie sposobów eksportu danych do systemu finanse i księgowość, również z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji i kluczy podziału kosztów
  • zaawansowaną obsługę płatności
  • zarządzanie dostępem do informacji i jej ochrony przed osobami nieuprawnionymi
  • prowadzenie rejestracji w układzie wielofirmowym i wieloletnim
  • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
  • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
  • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
  • inne

System pozwala na ewidencjonowanie dokumentów zakupu oraz fakturowanie w zdefiniowanych rejestrach. Daje dużą swobodę w zakresie konfigurowania co pozwala na łatwe dostosowanie go do specyficznych wymagań użytkownika w konkretnym miejscu. Z wykorzystaniem tego modułu obsługa dokumentów handlowych poprzez rejestracje zakupów oraz fakturowania wraz z możliwością regulowania płatności może być prowadzona kompleksowo w ramach całego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Rejestracji może towarzyszyć tworzenie definiowanych rejestrów VAT, wystawianie dokumentów przyjścia oraz fakturowania sprzedaży bez ewidencji stanów magazynowych. Wprowadzone dane mogą być dekretowane i księgowane w programie w finansowo-księgowym z użyciem schematów księgowania. System może być wykorzystywany do zorganizowanego i zaawansowanego zarządzania obiegiem faktur zakupu od przyjścia i zarejestrowania ich w sekretariacie, kontroli płatności zobowiązań jak również ich księgowanie.

Wymagania:

  • system operacyjny aplikacji: Windows XP i nowszy
  • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla ww. systemów operacyjnych, około 100 MB miejsca na dysku
  • system operacyjny serwera: Windows 2008, Linux, inne po uzgodnieniu