OFERTA

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

e-BOK

Moduł pozwala na komunikację z kontrahentami za pomocą portalu www.

Moduł umożliwia:

 • przeglądanie informacji o punktach rozliczeniowych kontrahenta
 • sprawdzanie salda
 • przeglądanie historii finansowej
 • sprawdzenie numeru rachunku bankowego
 • przeglądanie e-faktur, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów w postaci pliku PDF
 • zgłaszanie przez kontrahentów
  • stanu liczników
  • usterek i zgłoszeń konserwacyjnych
  • innych zdefiniowanych typów spraw
  • określanie grup kontrahentów, dla których zostanie udostępniona usługa
  • automatyczne generowanie kont i dystrybucję haseł

Wymagania:

 • aktywowanie modułu e-BOK wymaga dedykowanego serwera www, zainstalowane środowisko IIS – w wersji od 7,5
 • zalecane przeglądarki – Chrome od wersji 16.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Firefox od wersji 8.0