OFERTA

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

Ewidencja wyposażenia

Ten moduł funkcjonalny pozwala na pozabilansowe zarządzanie niskocennymi składnikami majątku w sposób usystematyzowany i udokumentowany. Jest adresowany do wszystkich jednostek, które prowadzą lub zamierzają prowadzić tego typu ewidencję. Dbałość o majątek firmy stanowi ważny element zarządzania. System pomaga w ewidencjonowaniu i rozliczaniu poszczególnych składników tego majątku.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od początku lat dziewięćdziesiątych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Kontroling, Rejestry faktur, Kasa-Banki
 • obsługę w układzie wielozakładowym
 • prowadzenie ewidencji niskocennych składników majątku z dokładnym opisem jego części składowych, zdjęciami, klasyfikacją według dowolnej grup i podziałów
 • rejestrację i drukowanie dokumentów przyjęcia i likwidacji niskocennych składników majątku
 • definiowanie form przyjęcia (np.: zakup, darowizna, przekazanie z innej jednostki)
 • definiowanie form likwidacji (np.: zużycie, zniszczenie, kradzież, przekazanie do innej jednostki)
 • rejestrację i drukowanie dokumentów zmian ewidencji, w tym osoby odpowiedzialnej jak i miejsca użytkowania danego składnika wyposażenia
 • rejestrację i drukowanie dokumentów zmian wartości wyposażenia, a w tym zmian wynikających z modernizacji, remontu, uszkodzenia
 • rejestrację informacji o przeprowadzonych naprawach, remontach, modernizacjach, przeglądach
 • obsługę inwentaryzacji niskocennych składników majątku
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji