OFERTA

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

Kasa zapomogowo – pożyczkowa

Ten moduł funkcjonalny przeznaczony jest do obsługi członków kasy zapomogowo-pożyczkowej wraz z prowadzeniem ich ewidencji i rozliczeń. Może być wykorzystywany samodzielnie lecz najczęściej stanowi rozszerzenie modułu Kadry-Płace.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

 Program umożliwia:

  • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Kadry – Płace oraz Kasa – Banki
  • wprowadzanie i zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązanie jej ze strukturą w module Kadry – Płace
  • przechowywanie informacji o członkach kasy zapomogowo – pożyczkowej
  • przechowywanie informacji o stanie wkładów, udzielonych pożyczkach, chwilówkach i sposobie ich spłat
  • podgląd pożyczek poręczonych przez członków kasy zapomogowo-pożyczkowej
  • podgląd kartotek członków z informacjami o historii przychodów i rozchodów wkładów, pożyczek i chwilówek
  • generowanie potrąceń w danym terminie dla programu Kadry – Płace
  • generowanie rzeczywistych potrąceń dla terminu, pobieranie danych z programu Kadry – Płace
  • prowadzenie przychodów i rozchodów na konta m.in. kasa, bank, wpisowe, wkłady, pożyczki, chwilówki, rozliczenie z zakładem pracy, odsetki, koszt obsługi bankowej, lokaty
  • generowanie raportów dla zakresu dat; m.in. kartoteki członka, potwierdzenie salda członka, stan zadłużeń i wkładów członków, bilans zbiorczy, księga główna dla terminu, lista ptrąceń
  • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
  • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
  • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
  • inne

Wymagania:

  • system operacyjny aplikacji: Windows XP, Vista, 7,8
  • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla ww. systemów operacyjnych, około 100 MB miejsca na dysku
  • system operacyjny serwera: Windows 2008,2012, Linux, inne po uzgodnieniu