OFERTA

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

Magazyny

Ten moduł funkcjonalny pozwala na kompleksowe i zaawansowane prowadzenie gospodarki materiałowej, odwzorowanie obsługi operacji magazynowych i zamówień. Elastyczna konstrukcja systemu pozwala na łatwą jego adaptację do specyficznych warunków występujących w konkretnym miejscu, bez konieczności dokonywania zmian w programie. Mechanizmy definiowania obiegu dokumentów magazynowych i handlowych połączone z rezerwacjami dostaw pozwalają sprawnie organizować ich przepływ z uwzględnieniem kompetencji osób uczestniczących w całym procesie, definiowanym przez użytkownika; od wystawiania dokumentu, poprzez np. akceptację, do wydania lub przyjęcia na magazyn. Dzięki rozbudowanym mechanizmom praw dostępu konkretny użytkownik może wykonać operacje oraz mieć wgląd do informacji, na które pozwala administrator.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od 1990 roku.

 Program umożliwia:

 • pracę w układzie wielofirmowym, wielorocznym i wielomagazynowym
 • obsługę działów: handlowego, magazynowego i zaopatrzenia
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wg metod: LIFO, FIFO, cen średnich, cen ewidencyjnych, cen zakupu
 • tworzenie dowolnej ilości rejestrów dokumentów opartych o definiowalne typy dokumentów (np. RW, PZ, MM, FV, WZ, …)
 • prowadzenie tzw. rozmiarówki
 • budowanie kompletacji prostych wyrobów składających się z pozycji magazynowych wg zdefiniowanych ilości wraz z obsługą rozchodów
 • rejestrację i rezerwację zamówień od klientów i dostawców
 • prognozowanie zapotrzebowania materiałów i towarów pod realizację zamówień
 • klasyfikację dokumentów, pozycji dokumentów, indeksów i kontrahentów pod potrzeby analiz
 • obsługę dokumentów importowych i eksportowych w układzie wielowalutowym
 • możliwość wystawiania faktur walutowych
 • definiowaną przez użytkownika obsługę rejestrów i stawek VAT
 • obsługę inwentaryzacji (również przy użyciu kodów kreskowych)
 • współpracę z urządzeniami fiskalnymi
 • definiowanie cenników i rabatów
 • powiązanie wydania towaru ze zleceniem (np. w koszty konkretnego zgłoszenia konserwacyjnego)
 • weryfikowanie stanu magazynowego
 • analizę sprzedaży w podziale na rodzaje sprzedaży i handlowców
 • generowanie i drukowanie wszechstronnych bilansów w dowolnie przyjętym okresie rozliczeniowym
 • definiowanie sposobów eksportu danych do FK i Kontrolingu
 • wykorzystanie wielowymiarowej analizy danych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • zaawansowanie zarządzanie uprawnieniami
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności
  z modułami Finanse i księgowość, Kontroling, Rejestry faktur, Kasa-Banki, Zlecenia
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji