OFERTA

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

Środki trwałe

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i naliczeń związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwala również na prowadzenie ewidencji wyposażenia. Ewidencja prowadzona jest w układzie miejsc powstania kosztów, grup środków trwałych oraz ich miejsc użytkowania. W oparciu o wprowadzone dane dokonuje się naliczeń amortyzacji lub umorzeń oraz generuje wymagane zestawienia księgowe.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od 1990 roku.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami: Finanse i księgowość, Kontroling, Remonty…
 • obsługę w układzie wielozakładowym
 • rejestrację i modyfikację środków trwałych oraz ich składników
 • rejestrację operacji ewidencyjnych i wartościowych na środkach trwałych z wykorzystaniem definiowanych dokumentów (przyjęcie, likwidacja, itp.)
 • automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych i dowodów według zdefiniowanej maski
 • klasyfikowanie środków trwałych według systemu KŚT
 • dodatkowe klasyfikowanie środków trwałych według innych zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • naliczanie amortyzacji i umorzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami: metodą liniową, metodą degresywną, wg planu rocznego, z
 • uwzględnieniem sezonowości oraz wielu miejsc powstawania kosztów
 • naliczanie i ewidencję amortyzacji w układzie bilansowym i podatkowym
 • symulowanie przebiegu amortyzacji aż do całkowitego umorzenia środka trwałego
 • generowanie planów amortyzacji z uwzględnieniem planowanych zakupów
 • prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych (również przy użyciu czytnika kodów kreskowych)
 • ewidencja lokalizacji środków trwałych
 • ewidencja osób odpowiedzialnych za powierzony majątek
 • obsługę ewidencji z wykorzystaniem kodów kreskowych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji