OFERTA

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

System bilingowy

Moduł ten jest zaawansowanym narzędziem przeznaczonym do wykorzystywania, między innymi, w przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniach. Sercem modułu jest precyzyjny moduł rozliczeniowy eksploatowany od kilkunastu lat w branżach: mieszkaniowej, wodociągowej oraz ciepłowniczej, wykorzystywany przez firmy na terenie całego kraju, rozliczające nawet do ponad 100 tys. punktów rozliczeniowych.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja rozwiązań oraz przejrzysty interfejs programu  pozwalają na dostosowanie go do zaawansowanych wymagań.  Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A.

Program umożliwia:

 • ewidencję  umów opartą o centralną bazę kontrahentów
 • przypisanie do kontrahenta kilku punktów rozliczeniowych
 • pełną historię zmian parametrów umowy, cen, punktów rozliczeniowych
 • dowolne definiowanie taryf
 • rozliczanie ryczałtów
 • obsługę wielopoziomowych struktur liczników
 • dowolny okres rozliczeniowy (miesięczny, kwartalny, półroczny, niecykliczny, inny)
 • zaawansowane schematy rozliczania liczników (podliczniki, udziały procentowe)
 • obsługę liczników radiowych
 • generowanie odczytów szacunkowych
 • współpracę z urządzeniami inkasenckimi
 • wykonywanie seryjnych zmian
 • automatyczne wystawianie faktur i faktur korygujących
 • wystawianie faktur zbiorczych ze szczegółową specyfikacją naliczeń
 • księgowanie wpłat (w tym obsługa płatności masowych), automatyczne kojarzenie rozrachunków
 • jednoczesną pracę w kilku okresach rozliczeniowych
 • drukowanie blankietów wpłat, kodów kreskowych
 • łatwy dostęp do informacji  przez pracowników Biura Obsługi Klienta
 • skanowania umów i podłączania dowolnych dokumentów pod umowę
 • pracę zdalną, spoza siedziby firmy za pomocą łączy teleinformatycznych
 • zaawansowane definiowanie uprawnień (możliwość definiowania własnych, dowolnych modeli)
 • rozbudowane raportowanie ad-hoc (w tym wielowymiarowe analizy danych)
 • współpracę z modułem FK, Kasa
 • automatyczny zapis danych do rejestru VAT w systemie FK
 • eksport danych do  arkusza kalkulacyjnego, Word
 • rozbudowę systemu wg specyficznych wymagań
 • definiowanie własnych pól i formularzy do ich obsługi
 • dostęp kontrahentów do wybranych informacji z poziomu przeglądarki internetowej (moduł e-usługi)

W zakresie windykacji moduł umożliwia:

 • definiowalna procedura windykacyjna
 • generowanie wezwań do zapłaty
 • ewidencja spraw sądowych  i porozumień ratalnych
 • generowanie not odsetkowych

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji