OFERTA

Przedsiębiorstwa komunalne

e-BOK

System jest jednym z modułów, Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, w wersji dla zarządców nieruchomości. Umożliwia, udostępnianie lokatorom informacji, o posiadanych loka­lach oraz ich kontach za pomocą serwisu www. System składa się z aplikacji, która służy do zarzą­dzania Web kontami.

Program umożliwia:

 • automatyczne generowanie kont dla lokatorów
 • modyfikację wykazu lokali związanych z Web kontem
 • możliwość blokowania wybranych kont
 • definiowanie reguł tworzenia haseł dla użytkowników
  • definiowanie parametrów sesji
  • maksymalna dopuszczalna ilość błędnych logowań, po przekroczeniu której konto jest bloko­wane
  • maksymalny czas trwania pojedynczej sesji
  • ilość ostatnich sesji użytkowników, które są zapamiętywane w systemie

System składa się również z serwisu www stanowiący interfejs za pomocą którego, lokato­rzy posiadający Web konta, mogą po zalogowaniu się na stronie, uzyskać informację związane z posiadanymi lokalami. Informacje te pobierane są z modułu czynszowego. Dla każdego lokalu udo­stępniane są następujące dane:

 • składniki opłat
 • zasoby lokalu
 • salda subkont lokalu
 • kartoteka lokalu

Wymagania:

 • Aktywowanie modułu e-BOK wymaga dedykowanego serwera www, zainstalowane środowisko IIS – w wersji od 7,5
 • Zalecane przeglądarki – Chrome od wersji 16.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Firefox od wersji 8.0