OFERTA

Przedsiębiorstwa komunalne

Kadry-Płace

Moduł pozwala na obsługę zagadnień kadrowych i płacowych zgodnie z regulaminem wynagrodzenia oraz obowiązującymi przepisami. Moduł znajduje praktyczne zastosowanie w jednostkach zatrudniających zarówno kilka tysięcy jak również kilkunastu pracowników. Wraz z modułami: Elektroniczna Informacja Pracownika, Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz Rejestracja Czasu Pracy, zapewnia kompleksową obsługę kadrową i finansową pracowników.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL lecz może być wykorzystywany samodzielnie. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program w wersji dla systemu Windows jest rozwijany od początki lat 2000 i jest następcą systemu rozwijanego od początku lat dziewięćdziesiątych.

Program umożliwia:

 • parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami: Elektroniczna Informacja Pracownika, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Finanse i księgowość, Kontroling, Kasa-Banki …
 • odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy
 • obsługę wielu podmiotów w jednej bazie danych
 • prowadzenie rozbudowanej ewidencji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem historii zmian
 • swobodne definiowanie i dokonywania zmian w sposobach naliczania wynagrodzeń
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników wg definiowalnych algorytmów uwzględniających wymagania regulaminu wynagrodzenia oraz ustawowe
 • obsługę naliczania zasiłków i wynagrodzeń chorobowych
 • obsługę BZ-tów
 • definiowanie kalendarzy: dla firmy, działów i pracowników
 • prowadzenie ewidencji i rozliczania absencji (możliwa współpraca z systemem RCP) z dokładnością do dni, godzin lub minut
 • automatyczne pomniejszanie składników wynagrodzeń za czas absencji
 • rozliczanie urlopów, stażu pracy
 • obsługę umów cywilno-prawnych
 • obsługę i generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS i programu Płatnika
 • obsługę wypłat wynagrodzeń gotówką i przelewami, z możliwością obsługi wielu kont bankowych
 • obsługę przelewów wg standardów różnych banków
 • obsługę i generowanie deklaracji PIT
 • zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy ochronie danych osobowych
 • obsługę sprawozdawczości, generowanie sprawozdań: Z-01, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Dek-I-a, MZ-88
 • definiowanie wydruków i integrowania ich z aplikacją
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego i przeglądanie ich na ekranie
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a, itp.
 • wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych
 • definiowanie eksportu danych do modułów Finanse i księgowość, Kontroling, z wymaganą szczegółowością
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji