OFERTA

Przedsiębiorstwa komunalne

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Moduł przeznaczony do obsługi członków kasy zapomogowo-pożyczkowej wraz z prowadzeniem ich ewidencji i rozliczeń. Może być wykorzystywany samodzielnie lecz najczęściej stanowi rozszerzenie modułu Kadry-Płace.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Kadry – Płace oraz Kasa – Banki
 • wprowadzanie i zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązanie jej ze strukturą w module Kadry – Płace
 • przechowywanie informacji o członkach kasy zapomogowo – pożyczkowej
 • przechowywanie informacji o stanie wkładów, udzielonych pożyczkach, chwilówkach i sposobie ich spłat
 • podgląd pożyczek poręczonych przez członków kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • podgląd kartotek członków z informacjami o historii przychodów i rozchodów wkładów, pożyczek i chwilówek
 • generowanie potrąceń w danym terminie dla programu Kadry – Płace
 • generowanie rzeczywistych potrąceń dla terminu, pobieranie danych z programu Kadry – Płace
 • prowadzenie przychodów i rozchodów na konta m.in. kasa, bank, wpisowe, wkłady, pożyczki, chwilówki, rozliczenie z zakładem pracy, odsetki, koszt obsługi bankowej, lokaty
 • generowanie raportów dla zakresu dat; m.in. kartoteki członka, potwierdzenie salda członka, stan zadłużeń i wkładów członków, bilans zbiorczy, księga główna dla terminu, lista potrąceń
 • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji