OFERTA

Przedsiębiorstwa komunalne

Środki trwałe

System Środki trwałe przeznaczony jest do pełnej ewidencji i naliczeń związanych z gospodarką Środkami trwałymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. System pozwala również na uproszczoną ewidencję wyposażenia. Ewidencja prowadzona jest w układzie miejsc powstania kosztów, grup środków trwałych oraz ich miejsc użytkowania. W oparciu o wprowadzone dane na żądanie dokonuje się naliczeń amortyzacji lub umorzeń oraz generuje wymagane zestawienia księgowe. System jest jednym z podstawowych modułów Zintegrowanego Systemu Informatyczny Papirus SQL.

Program umożliwia:

 • rejestrację i modyfikację Środków trwałych oraz ich składników
 • rejestrację operacji ewidencyjnych i wartościowych na środkach trwałych za pomocą
 • definiowanych dokumentów (przyj´cie, likwidacja, itp.)
 • możliwość automatycznego nadawania numerów inwentarzowych i dowodów dokumentów według zdefiniowanej maski
 • klasyfikowanie środków trwałych według systemu KŚT
 • możliwość dodatkowego klasyfikowania Środków trwałych według innych zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • naliczanie amortyzacji i umorzeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami; metodą liniową, metodą degresywną, wg planu rocznego z
 • uwzględnieniem sezonowości oraz wielu miejsc powstawania kosztów
 • naliczanie i ewidencja amortyzacji w układzie bilansowym i podatkowym
 • możliwość symulowania przebiegu amortyzacji aż do całkowitego umorzenia środka trwałego prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych
 • sporządzanie wszechstronnych wydruków
 • definiowanie dekretacji i wykonywanie eksportu do programu FK
 • definiowanie dowolnych raportów i integrowania ich z aplikacją
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • inne.

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji