OFERTA

Przedsiębiorstwa produkcyjne

Elektroniczna Informacja pracownika (EIP)

Moduł umożliwia uprawnionym pracownikom na autoryzowany, łatwy i bezpieczny dostęp do swoich aktualnych danych kadrowo-płacowych z poziomu przeglądarki internetowej. Realizuje procesy elektronicznej obsługi wybranych dokumentów kadrowych, np. wniosków urlopowych, począwszy od ich rejestracji przez pracownika do zatwierdzenia przez kadrę kierowniczą. Moduł działa on-line na danych gromadzonych w module Kadry-Płace. Informacje wprowadzane przez użytkowników dostępne są na bieżąco dla ich przełożonych oraz pracowników komórek kadrowo-płacowych.
Moduł ten w wersji dla jednostek budżetowych może wspomagać procesy związane z obsługą budżetu zadaniowego w zakresie analitycznej ewidencji czasochłonności działań na rzecz konkretnych zadań dla poszczególnych pracowników.
Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.
Nowoczesna konstrukcja systemu wykonana została w technologii ASP.NET, oparta jest o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych. Moduł może być wykorzystywany w ramach Intranetu lub Internetu. Zapewnia zachowanie bezpieczeństwa wymaganego ustawą o ochronie danych osobowych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kadry – Płace, Środki trwałe …
 • podgląd dla pracownika do własnych danych kadrowych; umowa o pracę, stawki z angażu, etc.
 • podgląd dla pracownika do wypłaconych list wynagrodzeń
 • podgląd dla pracownika do dokumentów RMUA i PIT 11
 • podgląd dla pracownika do przypisanych do niego środków trwałych
 • rejestrację wniosków urlopowych przez pracowników
 • opiniowanie wystawionych wniosków urlopowych przez przełożonych lub osób uprawnionych
 • zatwierdzanie wystawionych wniosków urlopowych przez pracowników działu kadr
 • akceptowanie pełnienia zastępstwa w pracy
 • rejestrację zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych
 • akceptowanie zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych
 • opiniowanie odbioru godzin nadliczbowych
 • akceptowanie wniosków o odbiór godzin nadliczbowych
 • odbiór godzin nadliczbowych
 • rejestrację działań budżetu zadaniowego do pracowników z określeniem udziału %
 • analizę realizacji działań budżetu zadaniowego
 • inne

Wymagania:

 • aktywowanie modułu wymaga dedykowanego serwera www, zainstalowane środowisko IIS – w wersji od 7,5,
 • zalecane przeglądarki – Chrome od wersji 16.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Firefox od wersji 8.0