OFERTA

Przedsiębiorstwa produkcyjne

System produkcyjny

System produkcyjny został ukierunkowany na procesy produkcyjne powiązane z procesami planowania potrzeb materiałowych. Ponadto oprócz aspektu planowania potrzeb materiałowych, pojawił się aspekt kontroli procesu produkcyjnego, realizacji zamówień zakupowych oraz przepływu materiałów, półfabrykatów oraz wyrobów gotowych do magazynu.

W module System produkcyjny została odwzorowana obsługa technologicznego przygotowania produkcji jako sformalizowany, techniczny, opis postępowania umożliwiający wytwarzanie komponentów prostych i złożonych, w tym wyrobów – składający się z jego (procesu) elementów. Obsługa obejmują cykl działań od zamówienia od klienta, poprzez bilansowanie i nadzorowanie zaopatrzenia i zaopatrzenia na potrzeby zamówienia, produkcję w toku, do zbytu wyprodukowanych wyrobów na magazyn w łańcuchu zsynchronizowanych procesów kontrolowanych w ZSI.

Moduł System produkcyjny jako kluczowy jest dedykowany do obsługi produkcji dla przedsiębiorstw produkcyjnych różnych branż: metalowej, meblarskiej, elektronicznej, odzieżowej, przetwórczej, itp. Moduł pozwoli na odwzorowanie w postaci elektronicznej dokumentacji technologicznej w dziale technologicznym oraz przekazanej na produkcję wraz z obsługą produkcji w toku. Oprogramowanie daje możliwość odwzorowania procesów oraz operacji wraz z materiałami wyjściowymi i pomocniczymi, stanowiskami produkcyjnymi, oprzyrządowaniem i pracochłonnością wykonania operacji.

System produkcyjny jest w pełni zintegrowany z programem Magazyny w powiązaniu z modułami: Środki trwałe, Kadry-Płace, Zlecenia,  Finanse i księgowość, Kontroling.

Moduł stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesny interfejs i wielowarstwowa konstrukcja systemu wykorzystuje centralną bazę danych typu SQL, co stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych.

System Produkcyjny obejmuje następujące procesy:

 • przygotowywania, utrzymania i modyfikacji dokumentacji technologicznej,
 • przyjmowania zamówień i rozpisywania ich na partie produkcyjne,
 • zabezpieczenia na materiały wyjściowe, pomocnicze i normalia,
 • obsługi kooperacji,
 • obsługi zdarzeń produkcji w toku w trybie on-line i/lub off-line,
 • obciążenia stanowisk produkcyjnych,
 • obsługi braków produkcyjnych,
 • zarządzania zadaniami produkcyjnymi dla zasobów ludzkich,
 • nadzoru nad terminową realizacją zamówień,
 • wyliczania efektywności ekonomicznej partii produkcyjnych i zamówień,
 • analizowania informacji zgromadzonych w systemie na potrzeby optymalizacji realizacji przyszłych zamówień produkcyjnych,
 • obsługi zagadnień księgowych wraz z kontrolingiem.