OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Elektroniczna informacja pracownika (EIP)

Moduł  umożliwia uprawnionym pracownikom  na autoryzowany, łatwy i bezpieczny  dostęp do swoich aktualnych danych  kadrowo-płacowych z poziomu  przeglądarki internetowej. Realizuje  procesy elektronicznej obsługi  wybranych dokumentów kadrowych, np.  wniosków urlopowych, począwszy od  ich rejestracji przez pracownika do  zatwierdzenia przez kadrę  kierowniczą. Moduł działa on-line na danych  gromadzonych w module  Kadry-Płace. Informacje wprowadzane przez  użytkowników dostępne są na  bieżąco dla ich przełożonych oraz  pracowników komórek kadrowo-płacowych.

Moduł  ten w wersji dla  jednostek budżetowych może wspomagać procesy związane z  obsługą budżetu  zadaniowego w zakresie analitycznej ewidencji  czasochłonności działań  na rzecz konkretnych zadań dla poszczególnych  pracowników.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.
Nowoczesna   konstrukcja systemu wykonana została w technologii ASP.NET, oparta  jest  o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i   niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie  obsługi danych. Moduł może być wykorzystywany w ramach Intranetu lub  Internetu. Zapewnia zachowanie bezpieczeństwa wymaganego ustawą o ochronie danych osobowych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kadry – Płace, Środki trwałe …
 • podgląd dla pracownika do własnych danych kadrowych; umowa o pracę, stawki z angażu, etc.
 • podgląd dla pracownika do wypłaconych list wynagrodzeń
 • podgląd dla pracownika do dokumentów RMUA i PIT 11
 • podgląd dla pracownika do przypisanych do niego środków trwałych
 • rejestrację wniosków urlopowych przez pracowników
 • opiniowanie wystawionych wniosków urlopowych przez przełożonych lub osób uprawnionych
 • zatwierdzanie wystawionych wniosków urlopowych przez pracowników działu kadr
 • akceptowanie pełnienia zastępstwa w pracy
 • rejestrację zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych
 • akceptowanie zleceń na pracę w godzinach nadliczbowych
 • opiniowanie odbioru godzin nadliczbowych
 • akceptowanie wniosków o odbiór godzin nadliczbowych
 • odbiór godzin nadliczbowych
 • rejestrację działań budżetu zadaniowego do pracowników z określeniem udziału %
 • analizę realizacji działań budżetu zadaniowego
 • inne

Wymagania:

 • aktywowanie modułu wymaga dedykowanego serwera www, zainstalowane środowisko IIS – w wersji od 7,5,
 • zalecane przeglądarki – Chrome od wersji 16.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Firefox od wersji 8.0