OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Finanse i Księgowość

Ten moduł funkcjonalny pozwala na odwzorowywanie zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, w dowolnych, zobowiązanych do tego jednostkach. Jest wykorzystywany także w biurach rachunkowych oraz do obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od 1990 roku

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Kontroling Rejestry faktur, Kasa-Banki… i   wieloma innymi.
 • obsługę księgowości w układzie wielozakładowym
 • obsługę księgowań w wielu walutach
 • obsługę roku obrachunkowego niepokrywającego się z kalendarzowym
 • definiowanie i modyfikację planu kont z uwzględnieniem kont analitycznych, syntetycznych, pozabilansowych, rozrachunkowych, wieloletnich oraz dewizowych
 • definiowanie kont o dowolnej strukturze na wielu poziomach analityk
 • definiowanie tzw. kont równoległych
 • definiowanie rodzajów dowodów
 • definiowanie numeracji dowodów
 • definiowanie stawek VAT
 • zaawansowane wsparcie księgowania i rozliczania złożonych układów kosztów
 • wspomaganie w prowadzeniu księgowości zarządczej
 • rejestrację zdarzeń finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • definiowanie schematów i automatów księgowania, oraz księgowanie z ich użyciem
 • definiowanie przeksięgowań
 • prowadzenie rozrachunków
 • definiowanie oraz prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
 • powiązanie zapisów w rejestrach VAT z zapisami na kontach
 • księgowanie na przełomie miesięcy bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego
 • sprawną obsługa księgowości na przełomie roku obrachunkowego
 • kontrolę zobowiązań i należności
 • generowanie wezwań i not odsetkowych
 • import danych z innych systemów (także obcych)
 • kontrolę formalną wprowadzanych danych
 • kontrolę kręgu kosztów
 • generowanie sprawozdań CIT-2, CIT-8, PIT-5, F01, VAT-7 i innych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji