OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Inkasent

INKASENT on-line

Moduł umożliwia nowoczesną i sprawną obsługę rozliczania liczników na podstawie odczytów zarejestrowanych przez inkasentów w trybie pracy on-line i/lub off-line.

Wszystkie odczyty liczników, wystawione dokumenty rozliczeniowe oraz informacja o pobranych wpłatach aktualizowane są automatycznie na serwerze w centralnej bazie danych. W przypadku słabej jakości połączenia internetowego następuje automatyczna zmiana trybu pracy na off-line, a operacje zarejestrowane w tym trybie zostaną zapamiętane na urządzeniu przenośnym i przesłane do serwera po wznowieniu połączenia.

Inkasent wyposażony jest w smartfon lub tablet oraz drukarkę połączone bezprzewodowo z serwerem bazy danych. Urządzenia te mogą być wykorzystane również do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej.

Z uwagi na specyfikę pracy inkasentów funkcjonalność modułu została zoptymalizowana, aby zapewnić komfort i wygodę pracy w terenie.

Zalety rozwiązania on-line:

 • wykorzystanie nowoczesnych i tanich urządzeń z systemem Android
 • możliwość obsługi skomplikowanych algorytmów rozliczeniowych
 • kontrola wystawienia faktur dla odbiorcy za ten sam okres rozliczeniowy
 • informowanie odbiorcy o aktualnym stanie i historii jego konta rozliczeniowego
 • zdalne pobieranie i zdawanie tras przez inkasentów
 • śledzenie na bieżąco w centrali realizacji zadań przez inkasentów

Moduł Inkasent jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

Pozostałe możliwości:

 • obsługa dowolnej ilości inkasentów
 • wyliczanie zużycia szacunkowego i rejestracja uwag dotyczących odczytów
 • kontrola zużycia
 • pobieranie wpłat
 • definiowanie wydruków i integrowanie ich z aplikacją
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego z możliwością przeglądanie ich na ekranie
 • opcja anulowania błędnie wystawionego dokumentu z zachowaniem jego obrazu dla potrzeb kontrolnych

Wymagania sprzętowe:

 • urządzenie mobilne (smartfon, tablet) oparte na systemie Android w wersji min 4.4 (KitKat) z dostępem do Internetu (3G, LTE)
 • drukarka termiczna MEFA-2010
 • serwer ze stałym publicznym adresem IP, z zainstalowanym oprogramowaniem IIS w wersji 7.x
 • inne urządzenia po uzgodnieniu

INKASENT off-line

Moduł pozwala na sprawną obsługę rozliczania zużycia na podstawie odczytów z liczników zarejestrowanych przez inkasentów w trybie pracy off-linie. W szczególności służy do rozliczania zużycia wody lub energii cieplnej.

Inkasent wyposażony jest w zestaw inkasencki, który stanowi przenośny komputer PSION,
z systemem Windows Mobile 6.x, z opcjonalną drukarką.

Baza danych gromadzona w przenośnym komputerze PSION została dostosowana do potrzeb wynikających z rozliczeń i pobierana jest z Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Na podstawie pobranych danych oraz rejestracji bieżących odczytów liczników program Inkasent off-line dokonuje rozliczenia. Wyniki rozliczenia zapamiętywane są w bazie danych komputera PSION i przekazywane do centralnej bazy danych ZSI Papirus SQL po zakończeniu rozliczeń dla trasy.

Z uwagi na specyfikę pracy inkasentów funkcjonalność modułu została zoptymalizowana, aby zapewnić sprawną i wygodną pracę w terenie.

Moduł Inkasent off-line stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

 Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. w wersji dla systemu Windows Mobile 6.x.

 

Program umożliwia:

 • praca off-line na bazie danych przekazanej do przenośnego zestawu komputerowego PSION
 • obsługa dowolnej ilości inkasentów
 • przekazywanie danych z rozliczeń do bazy ZSI Papirus SQL z aktualizacją kartotek klientów o dokonane odczyty i wyniki rozliczenia
 • informowanie klientów o stanie konta i ostatnim rozliczeniu
 • wyliczanie zużycia szacunkowego i rejestrację uwag dotyczących odczytów
 • kontrola zużycia na podstawie odczytów
 • pobieranie i rozliczanie wpłat
 • sporządzanie wydruku – faktur lub rachunków

Wymagania sprzętowe:

 • urządzenie przenośne PSION z systemem Windows Mobile 6.x
 • drukarka termiczna MEFA-2010
 • inne urządzenia po uzgodnieniu