OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Kasa – Banki

Moduł wspomaga obsługę stanowiska kasowego oraz pozwala na zaawansowaną obsługę wyciągów bankowych. Zaewidencjonowane w raporcie kasowym lub zaimportowane z systemu bankowego dane można księgować w programie FK wykorzystując elastyczne mechanizmy schematów księgowych. Moduł może pracować w wersji wielozakładowej oraz wielowalutowej.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych
i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od początku lat dziewięćdziesiątych.

Moduł umożliwia:

 • obsługę wielu stanowisk kas (również zlokalizowanych w różnych lokalizacjach – praca zdalna)
 • definiowanie i prowadzenie wielu raportów kasowych
 • rejestrację operacji kasowych
 • wystawianie dokumentów KP i KW ( w tym KP wielopozycyjne)
 • drukowanie raportu kasowego
 • podgląd informacji o stanie konta wpłacającego wraz z możliwością naliczenia odsetek
 • możliwość zaliczenia wpłaty na konkretną fakturę (rozrachunki)
 • kontrolę formalną wprowadzonych danych
 • obsługę dewizowych operacji kasowych
 • możliwość wprowadzania danych przy użyciu czytnika kodów  kreskowych
 • możliwość wczytywania wyciągów bankowych z pliku (współpraca z HomeBankingiem)
 • definiowanie eksportu i współpraca z programem FK
 • współpracę z programem Magazyny
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • zaawansowane definiowanie uprawnień (możliwość definiowania własnych, dowolnych modeli)
 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL. , a w szczególności z modułami Finanse i księgowość, Magazyny, Rejestry faktur, Czynsze i Media, System bilingowy

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji