OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Kontroling

Moduł Kontroling jest narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Przy jego pomocy można definiować dowolną ilość sprawozdań dla wyodrębnionych logicznie obszarów przychodów i kosztów np.: działów, zleceń, budów, ujęć wody, nieruchomości lub innych MPK (miejsc powstawania kosztów) występujących w przedsiębiorstwie.

Definicje mogą dotyczyć dowolnych wielkości a szczególności kosztów, przychodów, porównania ich do wartości docelowych (planów: optymistycznych, pesymistycznych) jak również wyników porównania kosztów z przychodami.

Istnieje również możliwość pobierania danych do sprawozdań z modułu Finanse i księgowość, pozostałych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI Papirus SQL, jak również poprzez import danych z obcego oprogramowania i ręczne wprowadzenie danych do systemu.

Uzyskiwanie danych odbywa się poprzez wykonywanie raportów w systemie lub poprzez użycie mechanizmu wielowymiarowej analizy danych (z użyciem kostki OLAP).

Analizy mogą być wykonywane ad hoc w każdym momencie działalności przedsiębiorstwa, a każdy wygenerowany raport/analizę można zapisać (i wykorzystać w późniejszym czasie).

Wdrażanie modułu ma charakter indywidualny. Proste układy oparte na planie kont realizowane są dość szybko i łatwo. Układy bardziej zaawansowane wymagają dokładnej analizy danych wejściowych, oczekiwań w zakresie wymaganych wyników oraz sposobów ich prezentacji. Standardowe mechanizmy modułu ułatwiają wprowadzenie definicji sprawozdań oraz generowanie predefiniowanych zestawień. Duża swoboda w definiowaniu sprawozdań, bezpośrednia dostępność danych z innych modułów w połączeniu z możliwością instalowania dodatkowych raportów z użyciem graficznej prezentacji wyników pozwala na zaspokojenie nietypowych i trudnych wymagań użytkowników.

Moduł stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesny interfejs i wielowarstwowa konstrukcja systemu wykorzystuje centralną bazę danych typu SQL, co stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A.

Program umożliwia:

  • definiowania dowolnej ilości sprawozdań
  • konfigurowanie pozycji sprawozdań w oparciu o pobrane lub przekształcone dane z planu kont do układu wymaganego przez użytkownika, jak również zasilania pozycji sprawozdań danymi z innych modułów systemu
  • wprowadzanie planów / scenariuszy / wartości docelowych odpowiadających zdefiniowanym pozycjom sprawozdania
  • przeglądanie na ekranie raportów / analiz tworzonych przez system
  • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
  • wiele innych funkcji