OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Rejestry Faktur

Ten moduł funkcjonalny pozwala na prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu oraz fakturowanie sprzedaży w definiowanych przez użytkowników rejestrach. Umożliwia łatwe odwzorowanie układu pracy występującego u użytkowników. Moduł ten daje nam możliwość kompleksowej obsługi dokumentów handlowych: rejestrację faktur zakupu oraz fakturowanie sprzedaży wraz z możliwością regulowania płatności w formie bankowości elektronicznej.

Wystawianiu i rejestracji dokumentów może towarzyszyć obsługa rejestrów VAT. Wprowadzone dane mogą być wykorzystywane do dekretowania i księgowania w programach: Finanse i księgowość oraz Kontroling z użyciem schematów księgowania. System może być wykorzystywany do zorganizowanego i zaawansowanego zarządzania obiegiem faktur zakupu od przyjęcia i zarejestrowania ich w sekretariacie, kontroli płatności zobowiązań jak również ich księgowania.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych  i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od połowy lat dziewięćdziesiątych.

Program umożliwia:

 • modelowanie dowolnego obiegu dokumentów kosztowych (np. rejestracja, kontrola merytoryczna, weryfikacja formalno-rachunkowa, opis, płatność, księgowanie)
 • wykonywanie opisu faktury w formie elektronicznej z wydrukowaniem załącznika opisu, co automatyzuje późniejszą dekretację dokumentu
 • możliwość skanowania faktur (dla pracowników zdalnych możliwość pracy na wersji elektronicznej dokumentu)
 • planowanie płatności
 • realizowanie płatności w postaci elektronicznej (Homebanking). Współpraca z dowolnym bankiem.
 • prowadzenie rejestru umów i weryfikowanie faktury z umową
 • możliwość kojarzenia faktur z wnioskami/zamówieniami
 • refakturowanie zakupów na dowolną ilość kontrahentów
 • automatyczne księgowanie dokumentów w FK
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów VAT oraz stawek VAT
 • klasyfikowanie dokumentów, ich pozycji, indeksów listy towarowej oraz kontrahentów np. pod potrzeby analiz
 • automatyczne księgowanie dokumentów w FK
 • zarządzanie dostępem do informacji i jej ochrony przed osobami nieuprawnionymi
 • prowadzenie rejestracji w układzie wielofirmowym i wieloletnim
 • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • możliwość pracy zdalnej
 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kontroling, Finanse i  księgowość, Kasa-Banki…

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji