OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Remonty

Moduł pozwana na prowadzenie ewidencji działań (w szczególności remontów) związanych z dostępnymi w systemie elementami infrastruktury. Rozwiązanie jest dedykowane dla branży ciepłowniczej i wodociągowej.

Dla działań rejestrowanych w systemie program umożliwia przechowanie w postaci elektronicznej dokumentacji technicznej dotyczącej wybranego działania. Program umożliwia również przechowanie danych na temat zasobów poszczególnych elementów systemu, historii wykonywanych prac (umów) remontowych oraz planowania nadzoru nad wykonywaniem przeglądów elementów infrastruktury.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami System bilingowy oraz Rejestr Faktur
 • ewidencjonowanie planów remontowych w ujęciu rzeczowym i finansowym
 • kontrolowanie funduszy
 • ewidencjonowanie umów oraz ich rozliczanie
 • przechowywanie dowolnej dokumentacji infrastruktury w formie plików (PDF, Word, inne)
 • przechowanie dowolnej ilości danych charakteryzujących wybrany element systemu (rozszerzona ewidencja zasobów)
 • obsługę przebiegu postępowań o udzielanie zamówień (przetargi, analizowanie ofert itp.)
 • wspomaganie procedury przeglądów i kontroli okresowych
 • sporządzanie raportów i analiz z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji