OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Środki Trwałe

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i naliczeń związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwala również na prowadzenie ewidencji wyposażenia. Ewidencja prowadzona jest w układzie miejsc powstania kosztów, grup środków trwałych oraz ich miejsc użytkowania. W oparciu o wprowadzone dane dokonuje się naliczeń amortyzacji lub umorzeń oraz generuje wymagane zestawienia księgowe.  

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od 1990 roku.

 

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL.  w szczególności  z modułami: Finanse i księgowość, Kontroling, Remonty…
 • obsługę w układzie wielozakładowym
 • rejestrację i modyfikację środków trwałych oraz ich składników
 • rejestrację operacji ewidencyjnych i wartościowych na środkach trwałych z wykorzystaniem definiowanych dokumentów (przyjęcie, likwidacja, itp.)
 • automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych i dowodów według zdefiniowanej maski
 • klasyfikowanie środków trwałych według systemu KŚT
 • dodatkowe klasyfikowanie środków trwałych według innych zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • naliczanie amortyzacji i umorzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami: metodą liniową, metodą degresywną, wg planu rocznego, z uwzględnieniem sezonowości oraz wielu miejsc powstawania kosztów
 • naliczanie i ewidencję amortyzacji w układzie bilansowym i podatkowym
 • symulowanie przebiegu amortyzacji aż do całkowitego umorzenia środka trwałego
 • generowanie planów amortyzacji z uwzględnieniem planowanych zakupów
 • prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych (również przy użyciu czytnika kodów kreskowych)
 • ewidencja lokalizacji środków trwałych
 • ewidencja osób odpowiedzialnych za powierzony majątek
 • obsługę ewidencji z wykorzystaniem kodów kreskowych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny aplikacji: Windows XP, Vista, 7,8
 • sprzęt dla aplikacji: minimum Pentium 300, 512 MB RAM, około 100 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows 2008,2012, Linux, inne po uzgodnieniu