OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ten  moduł funkcjonalny służy do obsługi  i ewidencji wniosków składanych  przez pracowników o różnego rodzaju  świadczenia z funduszu świadczeń  socjalnych. Moduł może pracować  niezależnie lecz najczęściej jest  wykorzystywany w współpracy z modułem  Kadry-Place.
Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze   światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kadry – Płace oraz Kasa – Banki
 • wprowadzanie, zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązanie jej ze strukturą w programie Kadry – Płace
 • przechowywanie danych o wnioskujących, rodzajach wniosków, informacji o sposobie wypłaty
 • przechowywanie danych o złożonych  wnioskach, dotyczących  dofinansowania do wypoczynku, dopłatach do  działalności, pożyczkach  mieszkaniowych i zapomogach bezzwrotnych
 • wprowadzanie i śledzenie historii złożonych wniosków oraz zmian ich statusów
 • gromadzenie i przechowywanie załączników wniosku
 • generowanie planu spłat pożyczek oraz śledzenie kolejności spłat
 • generowanie wypłat dofinansowań oraz spłat rat udzielonych pożyczek w danym terminie dla modułu Kadry – Płace
 • generowanie rzeczywistych wypłat  dofinansowań oraz spłat rat  udzielonych pożyczek w danym terminie  (pobieranie danych z programu Kadry  – Płace)
 • wprowadzanie danych do sporządzenia wydruku „Roczny plan wpływów i wydatków ”
 • przeglądanie zaimportowanych wyciągów bankowych i raportów kasowych z programu Kasa – Banki
 • szybki dostęp do wniosków wnioskodawcy
 • podgląd obrotów wnioskodawcy
 • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny aplikacji: Windows XP, Vista, 7,8
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla ww. systemów operacyjnych, około 100 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows 2008,2012, Linux, inne po uzgodnieniu