OFERTA

Służba zdrowia

Apteka szpitalna

Ten moduł funkcjonalny pozwala na kompleksowe i zaawansowane prowadzenie obsługi apteki szpitalnej, a w tym operacji przychodów i rozchodów oraz zamówień. Elastyczna konstrukcja systemu pozwala na łatwą jego adaptację do specyficznych warunków występujących w konkretnym miejscu, bez konieczności dokonywania zmian w programie. Mechanizmy definiowania obiegu dokumentów magazynowych i handlowych połączone z rezerwacjami dostaw pozwalają sprawnie organizować ich przepływ z uwzględnieniem kompetencji osób uczestniczących w całym procesie, definiowanym przez użytkownika; od wystawiania dokumentu, poprzez np. akceptację, do wydania lub przyjęcia na magazyn. Dzięki rozbudowanym mechanizmom praw dostępu konkretny użytkownik może wykonać operacje oraz mieć wgląd do informacji, na które pozwala administrator.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności  z modułami Finanse i księgowość, Kontroling, Rejestry faktur, Kasa-Banki, Zlecenia
 • pracę w układzie wielofirmowym, wielorocznym i wielomagazynowym
 • obsługę działów: handlowego, magazynowego i zaopatrzenia
 • receptury – budowanie kompletacji w oparciu o proste receptury, składające się z pozycji magazynowych wg zdefiniowanych ilości wraz z obsługą rozchodów preparatów, terminy ważności preparatów
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wg metod: LIFO, FIFO, cen średnich, cen ewidencyjnych, cen zakupu
 • tworzenie dowolnej ilości rejestrów dokumentów opartych o definiowalne typy dokumentów
 • rejestrację i rezerwację zamówień od klientów i dostawców np. apteczek oddziałowych
 • prognozowanie zapotrzebowania materiałów i towarów pod realizację zamówień
 • klasyfikację dokumentów, pozycji dokumentów, indeksów i kontrahentów pod potrzeby analiz
 • obsługę dokumentów importowych i eksportowych w układzie wielowalutowym
 • definiowaną przez użytkownika obsługę rejestrów i stawek VAT
 • obsługę inwentaryzacji
 • generowanie i drukowanie wszechstronnych bilansów w dowolnie przyjętym okresie rozliczeniowym
 • współpracę z urządzeniami fiskalnymi
 • definiowanie sposobów eksportu danych do FK i Kontrolingu
 • klasyfikowanie zapasów wg różnych kryteriów np. antybiotyki, materiały opatrunkowe
 • wykorzystanie wielowymiarowej analizy danych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji