OFERTA

Służba zdrowia

Ewidencja wyposażenia

Moduł Ewidencja wyposażenia umożliwia pozabilansowe zarządzanie niskocennymi składnikami majątku w sposób usystematyzowany i udokumentowany. Jest adresowany do wszystkich jednostek, które prowadzą lub zamierzają prowadzić tego typu ewidencję. Dbałość o majątek firmy stanowi ważny element zarządzania. System pomaga w ewidencjonowaniu i rozliczaniu poszczególnych składników tego majątku. Program jest jednym z modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja oraz technologia klient – serwer stwarzają gwarancję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania.

 Program umożliwia:

  • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Kontroling, Rejestry faktur, Kasa-Banki…
  • obsługę w układzie wielozakładowym
  • prowadzenie ewidencji niskocennych składników majątku z dokładnym opisem jego części składowych, zdjęciami, klasyfikacją według dowolnej grup i podziałów
  • rejestrację i drukowanie dokumentów przyjęcia i likwidacji niskocennych składników majątku
  • definiowanie form przyjęcia (np.: zakup, darowizna, przekazanie z innej jednostki)
  • definiowanie form likwidacji (np.: zużycie, zniszczenie, kradzież, przekazanie do innej jednostki)
  • rejestrację i drukowanie dokumentów zmian ewidencji, w tym osoby odpowiedzialnej jak i miejsca użytkowania danego składnika wyposażenia
  • rejestrację i drukowanie dokumentów zmian wartości wyposażenia, a w tym zmian wynikających z modernizacji, remontu, uszkodzenia
  • rejestrację informacji o przeprowadzonych naprawach, remontach, modernizacjach, przeglądach
  • obsługę inwentaryzacji niskocennych składników majątku
  • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
  • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
  • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
  • inne

Wymagania:

  • system operacyjny aplikacji: Windows XP i nowszy
  • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla ww. systemów operacyjnych, około 100 MB miejsca na dysku
  • system operacyjny serwera: Windows 2008, Linux, inne po uzgodnieniu