OFERTA

Służba zdrowia

Kasa zapomogowo – pożyczkowa

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa jest jednym z wielu modułów współpracujących ze sobą w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Moduł jest powiązany z programami „Kadry-Płace” i „Kasa-Banki”, co umożliwia na ewidencję wpłat i wypłat za pośrednictwem kas, banków oraz powiązanie z naliczaniem wynagrodzeń.

Program pozwala na drukowanie raportów w formie bilansów i list. Do najbardziej popularnych i najczęściej  używanych raportów należą:

  • Wydruk „Kartoteka członka” pokazuje podstawowe informacje o członku oraz wpłaty i wypłaty na jego konto.
  • Wydruk „Stan zadłużeń i wkładów placówek” pokazuje poszczególne komórki organizacyjne jako płatników i ich stan wkładów oraz stan zadłużeń.
  • Wydruk „Stan zadłużeń i wkładów członków placówki/gminy” pokazuje listę członków kasy pogrupowanych według placówek oraz stan ich wkładów i stan zadłużeń. Może służyć jako wydruk weryfikujący wprowadzone dane jako BO.
  • Wydruk „Pozycje listy potrąceń” pokazuje listę członków wygenerowaną do potrąceń wraz z kwotami do potrącenia.
  • Wydruk „Lista potrąceń od płatników” pokazuje listę członków z kwotami do zaksięgowania na ich kontach.
  • Wydruk „Księga główna roczna konta” pokazuje kwoty wpłat i wypłat w poszczególnych miesiącach na konta oraz bilans otwarcia, wartości narastająco i saldo wybranego konta.
  • Wydruk „Bilans zbiorczy” pokazuje informacje dotyczące ilości członków, ilości zaciągniętych pożyczek oraz stan wkładów i stan zadłużeń na dany dzień.

Wymagania:

  • system operacyjny aplikacji: Windows XP i nowszy
  • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla ww. systemów operacyjnych, około 100 MB miejsca na dysku
  • system operacyjny serwera: Windows 2008, Linux, inne po uzgodnieniu