OFERTA

Służba zdrowia

Serwer powiadomień

Moduł Serwer powiadomień umożliwia tworzenie i automatyczne rozsyłanie powiadomień, o różnej treści, z wykorzystaniem wybranych kanałów komunikacji (SMS, e-mail, portal e-BOK).

W systemie predefiniowano pewne grupy komunikatów – np. informację o zadłużeniu. Sama treść komunikatów definiowana jest w edytorze szablonów wiadomości. Dla kanału e-mail możliwe jest aktywowanie rejestracji powiadomień o odczytaniu wiadomości przez adresatów. Obsługa przygotowanych powiadomień odbywa się z wykorzystaniem rejestrów, w których umieszczana jest lista powiadomień do poszczególnych adresatów zawierająca informacje o treści powiadomienia.

Serwer powiadomień sprawdza na bieżąco czy ma powiadomienia przeznaczone do wysłania i rozsyła je z ewidencjonowaniem informacji o sukcesie lub niepowodzeniu. W przypadku niepowodzeń podejmuje kolejne próby wysłania powiadomienia.

W uzgodnieniu z firmą SoftHard S.A. istnieje możliwość przygotowania dowolnych komunikatów opartych o dane z ZSI, np. informacja o wygasających umowach, upływającym terminie ważności badań lekarskich.

Wymagania:

  • Dla kanału SMS wymagane jest posiadanie wykupionego pakietu SMS w portalu smsapi.pl (inni dostawcy po uzgodnieniu)
  • Dla kanału e-usługi wymagane jest posiadanie modułu e-usługi firmy SoftHard S.A.
  • Dla kanału e-mail wymagane jest posiadanie aktywnego konta SMTP oraz w przypadku aktywowania powiadomień o odczytaniu wiadomości wymagane jest posiadanie konta POP3
  • Moduł może być uruchomiony na systemie operacyjnym Windows 7 lub Windows 2008 – lub nowszych