OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Inkasent

Moduł umożliwia nowoczesną i sprawną obsługę rozliczania liczników na podstawie odczytów zarejestrowanych przez inkasentów w trybie pracy on-line i/lub off-line.

Wszystkie odczyty liczników, wystawione dokumenty rozliczeniowe oraz informacja o pobranych wpłatach aktualizowane są automatycznie na serwerze w centralnej bazie danych. W przypadku słabej jakości połączenia internetowego następuje automatyczna zmiana trybu pracy na off-line, a operacje zarejestrowane w tym trybie zostaną zapamiętane na urządzeniu przenośnym i przesłane do serwera po wznowieniu połączenia.

Inkasent wyposażony jest w smartfon lub tablet oraz drukarkę połączone bezprzewodowo z serwerem bazy danych. Urządzenia te mogą być wykorzystane również do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej.

Z uwagi na specyfikę pracy inkasentów funkcjonalność modułu została zoptymalizowana, aby zapewnić komfort i wygodę pracy w terenie.

Moduł Inkasent jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • wyliczanie zużycia szacunkowego i rejestracja uwag dotyczących odczytów
 • przekazywanie danych z rozliczeń na bieżąco do bazy ZSI Papirus SQL z aktualizacją kartotek klientów o dokonane odczyty i wyniki rozliczenia
 • kontrolę zużycia
 • pobieranie wpłat również za zaległości
 • definiowanie wydruków i integrowanie ich z aplikacją

Zalety rozwiązania on-line:

 • wykorzystanie nowoczesnych i tanich urządzeń z systemem Android
 • możliwość obsługi skomplikowanych algorytmów rozliczeniowych
 • kontrola wystawienia faktur dla odbiorcy za ten sam okres rozliczeniowy
 • informowanie odbiorcy o aktualnym stanie i historii jego konta rozliczeniowego
 • zdalne pobieranie i zdawanie tras przez inkasentów
 • śledzenie na bieżąco w centrali, realizacji zadań przez inkasentów

Wymagania sprzętowe:

 • urządzenie mobilne (smartfon, tablet) oparte na systemie Android w wersji min 4.4 (KitKat) z dostępem do Internetu (3G, LTE)
 • drukarka termiczna MEFA lub Ex-Tech
 • serwer ze stałym publicznym adresem IP, z zainstalowanym oprogramowaniem IIS w wersji 7.x
 • inne urządzenia po uzgodnieniu