OFERTA

Zarządcy nieruchomości

e-BOK

System jest jednym z modułów, Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, w wersji dla zarządców nieruchomości. Umożliwia, udostępnianie lokatorom informacji, o posiadanych loka­lach oraz ich kontach za pomocą serwisu www. System składa się z aplikacji, która służy do zarzą­dzania Web kontami.

Program umożliwia:

Przeglądanie informacji o punktach rozliczeniowych kontrahenta:

 • Przeglądanie historii finansowej
 • Sprawdzanie salda
 • Sprawdzanie numeru rachunku bankowego
 • Przeglądnie informacji o licznikach i historii ich odczytów
 • Przeglądanie wezwań do zapłaty
 • Sprawdzanie wysokości składników i taryf opłat

Zgłaszanie przez kontrahentów:

 • Stanu odczytów liczników
 • Informacji o zmianach ewidencyjnych, np. osobowych
 • Usterek i zgłoszeń konserwacyjnych z obsługą komunikacji online
 • Innych zdefiniowanych typów informacji

Udostępnianie elektronicznych wersji dokumentów:

 • Udostępnianie e-faktur, rozliczeń mediów, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów
 • Udostępnianie sprawozdań finansowych – dla osób uprawnionych

Zaawansowane administrowanie usługą:

 • Określanie grup kontrahentów, dla których zostanie udostępniona usługa automatyczne generowanie kont i ich dystrybucję wraz z hasłem pierwszego logowania
 • Zarządzanie polityką haseł
 • Wysyłanie powiadomień(wiadomości) do użytkowników usługi.

Wymagania:

 • Aktywowanie modułu e-BOK wymaga dedykowanego serwera www, zainstalowane środowisko IIS – w wersji od 7,5
 • Zalecane przeglądarki – Chrome od wersji 16.0, Internet Explorer od wersji 9.0, Firefox od wersji 8.0