OFERTA

Zarządcy nieruchomości

Deklaracja-odpady komunalne

Moduł stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesny interfejs i wielowarstwowa konstrukcja systemu wykorzystuje centralną bazę danych typu SQL, co stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A.

Zintegrowany System Informatyczny Papirus SQL pozwala na przygotowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • wyliczanie wysokości opłat dla każdej nieruchomości,
 • obsługa odpadów segregowanych i niesegregowanych,
 • zróżnicowanie stawki opłaty podatku w zależności od ilości osób w lokalu mieszkalnym oraz od deklaracji segregacji odpadów,
 • wyliczanie opłat w zależności od przyjętej przez gminę metody,
 • ewidencję ilości i pojemności pojemników dla lokali niemieszkalnych,
 • wydruk deklaracji podatku za wywóz nieczystości,
 • dane pobierane są z bazy danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL i nie wymagają prowadzenia oddzielnej ewidencji.

Przykładowy przebieg wdrożenia:

 • ustalenie zasad sporządzania deklaracji,
 • uzupełnienie danych przez użytkowników (np. informacje o ilości i pojemności pojemników),
 • przygotowanie szablonu deklaracji,
 • szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z dostępnych funkcjonalności.